องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 11 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 32 คน
เดือนนี้ 239 คน
ปีนี้ 913 คน
ทั้งหมด 913 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (14 - 08 - 56)


  วันพระ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะแม
       วันพระ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะแม
คณะผู้บริหาร พนังานข้าราชการพนักงานจ้างร่วมใจแต่งกายชุดผ้าไทยนุ่งซิ่นในทุกวันพระ
 
  วันพระ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีม...
  โครงการหลักธรรมนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติฯ)
  ขอเชิญเที่ยวงาน...เทศกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวบาน ...
  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและความสามัคคี ป...
  อบต.บ้านเพชรร่วมกับสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้านและประชา...
   คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมงา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รับรางวัลสถานที่ที่เ...
  เวทีเสวนาการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ ดำเนินงานโด...
  โครงการบัณฑิตน้อย ศพด.ตำบลบ้านเพชร ประจำปี 2557
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 ณ สน...
  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตตำบลบ้านเพชร
       นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและเจ้าหน้าที่ง...
 
  ซ่อมดับเพลิงโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)
      
ซ่อมดับเพลิงโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...
       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึง 2 ...
 
  ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเพชร...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพช...
       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพชร ประชุมกองท...
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมบ้านโดยชุมชนท้องถิ่น
      
โครงการพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมบ้านโดยชุมชนท้องถิ่น
 
  โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปา...
      
โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปากผู้สูงอายุในช...
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
      
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
   
คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
บริการพื้นฐาน
สภาพสังคม
ด้านสาธารณูปโภค
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการประชาชน
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.