องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 ก.ค. 2564 ]10
2 ประกาศปิดการให้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรชั่วคราว [ 14 พ.ค. 2564 ]16
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]19
4 รายงานการดำเนินเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 [ 7 เม.ย. 2564 ]30
5 โครงการสร้างฝายมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]33
6 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาติขุดดินถมดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]15
7 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิมอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]26
8 รายงานผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ(กรกฏาคม-กันยายน 2563) [ 8 ต.ค. 2563 ]28
9 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนสิงหาคม2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]13
10 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19