องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 ก.ค. 2564 ]18
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]31
3 รายงานการดำเนินเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 [ 7 เม.ย. 2564 ]42
4 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาติขุดดินถมดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]24
5 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]4
6 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิมอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]39
7 รายงานผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ(กรกฏาคม-กันยายน 2563) [ 8 ต.ค. 2563 ]37
8 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนสิงหาคม2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]28
9 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]33
10 รายงานผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ(เมษายน-มิถุนายน 2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19