องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 1 ม.ค. 2557 ]21
122 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 [ 16 ธ.ค. 2556 ]20
123 ประกาศสภาอบต.บ้านเพชรกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 [ 16 ธ.ค. 2556 ]21
124 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [ 16 ธ.ค. 2556 ]20
125 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556* [ 6 ธ.ค. 2556 ]23
126 การเปิดประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2556 [ 6 ธ.ค. 2556 ]20
127 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 6 ธ.ค. 2556 ]15
128 ประกาศสภาอบต.บ้านเพชร เรียกประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2556 [ 20 พ.ย. 2556 ]19
129 สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำไว้ทุกข์ 30 วัน [ 25 ต.ค. 2556 ]16
130 สอบราคาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 8 โครงการ [ 20 ส.ค. 2556 ]22
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19