องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
131 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556* [ 16 ส.ค. 2556 ]21
132 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 16 ส.ค. 2556 ]20
133 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 13 ส.ค. 2556 ]17
134 ประชาสัมพันธ์ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2556 [ 25 ก.ค. 2556 ]20
135 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 [ 25 ก.ค. 2556 ]22
136 ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 25 ก.ค. 2556 ]16
137 ประกาษผลการเปิดซองสอบราคา ประจำปี 2556 [ 15 ก.ค. 2556 ]21
138 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2556 [ 7 มิ.ย. 2556 ]21
139 การเปิดประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2556 [ 7 มิ.ย. 2556 ]16
140 ประกาศสภาอบต.บ้านเพชร เรียกประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2556 [ 22 พ.ค. 2556 ]14
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19