องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 การเปิดประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 19 ก.พ. 2556 ]8
142 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 ก.พ. 2556 ]6
143 ประกาศสภาอบต.บ้านเพชร เรียกประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2556 [ 25 ม.ค. 2556 ]10
144 การเปิดประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 25 ม.ค. 2556 ]8
145 แผนดำเนินงานปี 2556 [ 20 ธ.ค. 2555 ]10
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]6
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]9
148 ประกาศสภาอบต.บ้านเพชรกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 2555 ]7
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 [ 23 พ.ย. 2555 ]4
150 ประกาศอำเภอบำเหน็จณรงค์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งแรก [ 1 พ.ย. 2555 ]8
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19