องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
151 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2555 ]9
152 ประชาสัมพันธ์ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 [ 10 ส.ค. 2555 ]7
153 ประชาสัมพันธ์ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 [ 1 ส.ค. 2555 ]9
154 ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2555 [ 25 ก.ค. 2555 ]10
155 แผนพัฒนาสามปี อบต.บ้านเพชร พ.ศ.2556-2558 [ 1 ก.ค. 2555 ]8
156 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านเพชร 2556-2560 [ 1 ก.ค. 2555 ]5
157 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 [ 29 มิ.ย. 2555 ]6
158 ประชาสัมพันธ์ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2555 [ 11 มิ.ย. 2555 ]5
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 6 มิ.ย. 2555 ]9
160 ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2555 [ 25 พ.ค. 2555 ]7
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19