องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศ เรื่อง งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]5
12 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]6
13 ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]4
14 รายงานผลโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ [ 14 ก.ย. 2563 ]7
15 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]2
16 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]6
17 จดหมายข่าวกองทุนฯไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) 2564 [ 15 ก.ค. 2563 ]2
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 5 มิ.ย. 2563 ]5
19 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]2
20 จดหมายข่าวกองทุนฯฉบับประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]2
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21