องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องกำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ [ 27 ธ.ค. 2562 ]28
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การจัดเก็บป้ายภาษีประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]28
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]76
24 โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.บ้านเพชรคัพ ครั้งที่ 5 [ 25 ธ.ค. 2562 ]99
25 ตารางแบ่งสาย โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน อบต.บ้านเพชร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]20
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัทล์ตอกคอนกรีต สายสุรนารายณ์-หนองกก ตอนที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2562 ]25
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]23
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (บางส่วน) [ 28 พ.ย. 2562 ]20
29 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.บ้านเพชรคัพ ครั้งที่ 5 [ 26 พ.ย. 2562 ]23
30 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]22
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19