องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 รายงานผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ(ตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 6 ม.ค. 2563 ]3
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องกำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ [ 27 ธ.ค. 2562 ]3
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การจัดเก็บป้ายภาษีประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]3
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]2
35 ตารางแบ่งสาย โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน อบต.บ้านเพชร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]2
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัทล์ตอกคอนกรีต สายสุรนารายณ์-หนองกก ตอนที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2562 ]4
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]2
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (บางส่วน) [ 28 พ.ย. 2562 ]2
39 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.บ้านเพชรคัพ ครั้งที่ 5 [ 26 พ.ย. 2562 ]3
40 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]2
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21