องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]23
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่4) [ 30 ต.ค. 2561 ]24
43 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]19
44 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]24
45 รายงานผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ [ 3 ต.ค. 2561 ]21
46 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]23
47 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]20
48 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลชิพ ครั้งที่ 3 อบต.บ้านเพชร ประจำปี 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]22
49 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]23
50 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) [ 30 เม.ย. 2561 ]11
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19