องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่4) [ 30 ต.ค. 2561 ]3
52 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]3
53 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]3
54 รายงานผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ [ 3 ต.ค. 2561 ]3
55 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]3
56 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]2
57 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลชิพ ครั้งที่ 3 อบต.บ้านเพชร ประจำปี 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]2
58 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]5
59 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 30 เม.ย. 2561 ]2
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) [ 30 เม.ย. 2561 ]3
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21