องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) [ 31 ต.ค. 2560 ]7
62 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี 2561-2564 [ 31 ต.ค. 2560 ]13
63 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]9
64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติ่ม [ 17 ต.ค. 2560 ]5
65 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]5
66 จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนกันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]18
67 Announcement 2561 no.1 [ 15 ก.ย. 2560 ]13
68 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]10
69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมวัฒนะ-ถนนสุรนารายณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 [ 26 พ.ค. 2560 ]3
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่1) [ 15 พ.ค. 2560 ]11
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19