องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการต่อเติมออาคาร ห้องครัว ลานตาก ม.5 [ 2 พ.ค. 2564 ]24
2 โครงการท่อลอดเหลี่ยมสายท่ามะยม ม.17 [ 22 มี.ค. 2564 ]24
3 โครงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า [ 22 มี.ค. 2564 ]26
4 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำซอยวัดศาลาทรงฝั่งบ้านแม่หมายพ่อเจริญ ม.15 [ 11 มี.ค. 2564 ]25
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สอยบ้านนางศรีไพรคำชมพู ม.14 [ 5 ก.พ. 2564 ]23
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานถึงคอกแพะ ม.21 [ 5 ก.พ. 2564 ]24
7 โครงการเสริมผิวจราจร คสล.จากบ้านแม่โฮมถึงบ้านพ่อปริญญา ม.19 [ 6 ต.ค. 2563 ]25
8 โครงการเสริมไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน ถ.สุรนารายร์ วัดศาลาทรง ม.3 [ 26 พ.ค. 2563 ]24
9 โครงการเสริมจราจรลูกรังสายท่าวัด-สายคุ้งโบสถื ม.16 [ 12 พ.ค. 2563 ]26
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระเใหม่อีสานเขียว ม.17 [ 12 พ.ค. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3