องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2555