องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2555

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2555