องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


ประกาศสภาอบต.บ้านเพชร เรียกประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาอบต.บ้านเพชร เรียกประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2556

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2556