องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


การเปิดประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

การเปิดประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2556

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2556