องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


ประกาศอำเภอบำเหน็จณรงค์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งแรก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอำเภอบำเหน็จณรงค์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งแรก
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ชั้นที่ 2

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2555