องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการคุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปี 2564


งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ดำเนินโครงการคุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเกิดของสุนัข แมว ที่มีเจ้าของและจรจัดในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร  เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร เพื่อกระตุ้นให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปรับทัศนคติการเลี้ยงให้มีความถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และเพื่อดำเนินการตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03