องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรประชาคมแผนและรับฟังความคิดของชาวบ้าน


องค์การบริหารสวนตำบลบ้านเพชรนำโดยหัวหน้าสำนักปลัด กองช่าง งานนโยบายและแผน งานสาธารณสุข ออกประชาคมแผนและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน บ้านกลอย หมู่ที่  12 บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ หมู่ที่  23 บ้านโคกแฝก หมู่ที่  12 บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 9

2022-06-17
2021-09-08
2021-06-15
2021-03-23
2021-02-25
2021-02-19
2021-01-12
2020-12-22
2020-04-22
2020-04-22