องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน
3. เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 3 อ 2 ส และสามารถเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03