องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  เกิดวาตภัยพายุโนอึล ที่บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านดอ...[วันที่ 2020-09-12][ผู้อ่าน 287]
 
  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 312]
 
  โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย[วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 264]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การ...[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 11]
 
  เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ อำนวยควมสะดวกแก่พี่...[วันที่ 2020-04-13][ผู้อ่าน 295]
 
  อบต.บ้านเพชรมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย [วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 215]
 
  จุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดโดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 199]
 
  ติดตั้งป้ายเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ...[วันที่ 2019-04-09][ผู้อ่าน 438]
 
  กิจกรรมการปล่อยปลาสู่แหล่น้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการใ...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 413]
 
  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...[วันที่ 2018-02-26][ผู้อ่าน 586]
 
  อบต.บ้านเพชรมอบสิ่งของแก่คครอบครัวผู้ประสบภัย[วันที่ 2017-12-21][ผู้อ่าน 640]
 
  อบต.บ้านเพชรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[วันที่ 2017-07-28][ผู้อ่าน 127]
 

หน้า 1|2