องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ติดตั้งป้ายเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้รถบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์


2020-09-12
2020-09-10
2020-09-09
2020-06-15
2020-04-13
2020-04-08
2020-03-27
2019-04-09
2019-02-15
2018-02-26