หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านเพชร   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 92-033 สายทางหนองตาใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนองแวงพัฒนา ตำบลบ้านเพชร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 18 เม.ย. 2567
อบต.บ้านเพชร   โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-004 สายทางบ้านโคกสว่าง-บ้านโคกแฝก หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 12 บ้านโคกแฝก ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 18 เม.ย. 2567
อบต.หนองไผ่   จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.กะฮาด   ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.กะฮาด   จ้างรถแห่ โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมและพิธีการทางศาสนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองการศึกษา ศาานาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.ห้วยยาง   โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 138-020 สายทางบ้านดอนอุดม (วัดป่าไม้งาม) หมู่ที่ 7 บ้านดอนอุดม ตำบลห้วยยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 18 เม.ย. 2567
อบต.แหลมทอง   ซื้อวัสดุโครงการ (ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่) ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.บำเหน็จณรงค์   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.บำเหน็จณรงค์   ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.บำเหน็จณรงค์   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๑๙ ชัยภูมิ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.หนองบัวแดง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังรองรับขยะมูลฝอย) จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ทต.หนองบัวแดง   จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนยางรถตู้ ทะเบียน ๐๔-๐๑๔๒ จำนวน ๔ เส้น สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.โสกปลาดุก   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบวชสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.โสกปลาดุก   จ้างเหมาจัดภัตตาหารเช้า ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.โสกปลาดุก   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านดอนชุมช้างไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ -ผิวคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.วังชมภู   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอประปาหมู่บ้าน-บ้านนางผึ้ง กลิ่นจันทร์ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.วังชมภู   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมาน-อ่างห้วยทรัพย์เจริญ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
อบต.วังชมภู   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายายเทือง-สามแยกภูนกเขียน บ้านท่าวังย่างควาย หมู่ที่ 6 18 เม.ย. 2567
อบต.วังชมภู   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่หมู่บ้าน บ้านท่าวังย่างควาย หมู่ที่ 6 18 เม.ย. 2567
อบต.ซับสีทอง   จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน 5435 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 2122
 
 
คู่มือประชาชน
SERVICE GUIDE
 
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ยินดีรับใช้ประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
อบต.บ้านเพชร
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ : 044-100-941 โทรสาร : 044-100-941
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
จำนวนผู้เข้าชม 2,102,823 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10