องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระหนองแหว่-หนองแวง ม.14,20 [ 1 พ.ย. 2564 ]94
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ [ 1 พ.ย. 2564 ]92
3 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]40
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]93
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม [ 20 พ.ย. 2561 ]94
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 พ.ย. 2561 ]83
7 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]88
8 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]93
9 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]85
10 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]82
11 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]79