องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA )


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :